Ako zvýšiť efektivitu vašich zamestnancov bez skrytých nákladov?

Viete kto a prečo zastavuje zvyšovanie efektivity a produktivity vo vašej firme? Bolo by pre Vás vhodné potvrdiť si svoj pocit istoty ohľadom spolupracovníkov?

Pred analýzou potenciálu zamestnancov mal majiteľ takú predstavu, že každý sa môže zlepšiť.

Analýza preukázala, že jeden z pracovníkov stredného manažmentu nemá na to aby sa zlepšil.

Majiteľovi sme ukázali nové informácie zistené z analýzy, ktoré mu umožnili vidieť skutočnosť tak, ako je a ktorú si predtým nevedel uvedomiť a nedával tomu dostatočný dôraz.

Následne veľmi rýchlo vybadal, že veľa zmätkov vo firme pochádzalo práve od tohto pracovníka stredného manažmentu.

Zistil, že po zreorganizovaní pracovných postov, tú istú prácu ako predtým zvládne firma s menším počtom pracovníkov stredného manažmentu.

Teraz majú viac objednávok ako predtým.

Nárast firmy bol v zmysle ušetrených nákladov /7%/ a zvýšenia produkcie /21%/.