Ako získať viac objednávok a bez zvýšenia nákladov?

Viete kto a prečo vám vo firme vytvára najviac pracovných problémov aby zastavil rast firmy? Viete prečo práve pocit istoty v spolupracovníkov je kľúčový faktor?

Analýzou potenciálneho stavu zamestnancov bolo zistené, že jednotlivý obchodní zástupcovia majú rôzne komunikačné schopnosti a rôzne postoje k práci.

Toto malo vplyv na ich výsledky.

Po zhodnotení ich prínosov pre firmu bolo preorganizované obchodné oddelenie tak, že niektorým boli ponúknuté vyššie posty a iným nižšie posty, lebo niektorí na vyšších postoch nemali danosti na ich vykonávanie.

Tým sa zmenil príjem firmy /nárast/ tak, že má viac objednávok /v tomto prípade o 18%/ ako predtým aj keď sa situácia na trhu zmenila /asi o 30%/ k horšiemu.

Tiež firma dosiahla sekundárne úspory v nákladoch (mzdových, materiálových, atď.) na interné práce pri spracovávaní ponúk.