23. augusta 2015

Výber ľudí

Potrebujete nájsť tých správnych?

Naším cieľom je nájsť vám správnych ľudí na správne miesta (od vytvorenia a uverejnenia inzerátu, cez celý výberový proces, po overenie referencií kandidáta), ktorí sa hodia do vášho tímu.

Samozrejme vám poskytneme aj poradenstvo v celom vyššie uvedenom cykle. S nami získate osoby s osvojenými základmi komunikácie, potrebnými na vytvorenie pohodovej pracovnej atmosféry; budú sa vedieť tvorivo presadzovať vo vašej firme, aby boli pre ňu prínosom.

Pri výbere ľudí vám ušetríme drahocenný čas. Tento čas môžete potom využiť na svoju manažérsku prácu, prinášajúcu vám zisky.

(Za kvalitu našich služieb zodpovedá Ľubor Kováč. Výberom správnych ľudí sa zaoberá viac ako 15 rokov. Cenné skúsenosti nadobudol vo veľkoobchode i maloobchode s priemyselným a spotrebným tovarom, odevmi, v investičnej výstavbe a v reklamnej činnosti. Študo­val a študuje personálne vzťahy, organizáciu a riadenie domácich a zahraničných spoločností s rôznym zameraním a aktívne sa v nich zúčastňuje aj na výberových konaniach. Školí a trénuje personál našich zákazní­kov. Počet ľudí, ktorí dosiaľ prešli jeho výberom, je viac ako 20 tisíc. O sebe hovorí: „Milu­jem stretnutia s ľuďmi. Spolupráca ľudí je založená na ľuďoch samých, na ich emóciách a na ich vzájomnom porozumení. Je to hra spolupatričnosti. Vyberať správnych ľudí pre určitých iných správnych ľudí je o zapadnutí „koliesok“ osobností, ale aj o profesionalite, a to všetko v tom správnom čase.“ )

Pre každého zákazníka, vieme pripraviť individuálny prístup, ktorý zohľadňuje jeho špecifické potreby.

Kvalitný výber správnych ľudí zaručuje ich výkonnosť i celkovú osobnostnú a odbornú zdatnosť. Ponúkame vám naše výbery pracovníkov pre úspešný chod vašej firmy.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu »