23. augusta 2015

Analýza potenciálu zamestnancov

1. Analýza potenciálnych schopností personálu firmy

Výsledky analýzy potenciálnych schopností personálu slúžia pre manažérov k ľahšiemu posúdeniu personálu v tom, do akej miery sa dá s osobou v budúcnosti počítať, aké náročné úlohy bude vedieť zvládať a na jej ľahšie zvládanie v súčasnosti. Tiež môžu slúžiť ako podkladovým materiál k internému zaškoľovaniu pracovníkov.

1.1 Program

1.1.1 Obsah

Dĺžka trvania analýzy potenciálnych schopností personálu jednej osoby je asi 50 – 60 minút.

Vykonanie jednoduchejanalýzy potenciálnych schopností personálu sa skladá z dvoch hlavných bodov pre každého pracovníka:

Ako prvé je vykonané otestovanie úrovne komunikácie jednotlivcov testom schopnosti urobiť si „Kópiu z toho, čo k nim z komunikácie od iných ľudí prichádza“. Výsledok tohto testu nám povie, ako osoba komunikáciu prijíma, ako ju odovzdáva a do akej miery ju mení. Je to o tom, do akej miery si človek robí kópiu z toho čomu je povedané, čo si prečíta atď.

Druhým krokom je preverenie pracovníkov, do akej miery vedia vidieť to, čo majú dosahovať t.j. svoju produkciu – výkonnosť, ktorou je výsledok ich práce. Čim sú motivovaný a čiastočne aj o ich všeobecných vedomostiach.

Na záver je spracovaná tabuľka zahŕňajúca vyhodnotenie pracovníkov od najlepšieho po najslabšieho.

Tieto výsledky sú predstavené kompetentným pracovníkom spoločnosti a môže byť s nimi oboznámený aj jednotlivý pracovník, aby vedel, čo má na sebe zlepšiť.

1.1.2 Cena

Cena je stanovená na jednu osobu za ukončenú analýzu potenciálnych schopností personálu. Ukončenou analýzou potenciálnych schopností personálu sa rozumie spísaná záverečná správa patriaca spoločnosti. S každou záverečnou správou sú oboznámené kompetentné osoby spoločnosti.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu »