Robíte túto hlúpu chybu pri práci so svojim personálom?

Už Vás prestalo baviť aby Vás zastavoval vlastný zamestnanec v dosahovaní plánov jeho systémom, že zdôvodňuje ako veci nejdú urobiť? Je pre vás pocit istoty ohľadom kolegov vo firme dôležitý?

Pracovníčka je už dlhšie vo firme a opakovane robí chyby pri plánovaní, v hláseniach, v súčtoch čísiel atď.

Na druhej strane je však dobrá vo vybavovaní veci na úradoch, hneď si nájde všade známych.

Pri analýze sme zistili, prečo robí tieto chyby a že bohužiaľ nemá na to, aby chyby nerobila aj keď ona tvrdí, že sa do budúcna zlepší.

Na jej miesto sa prijal nový pracovník, ktorý chyby nerobí.

Firme to prinieslo:

  • zníženie počtu ľudí na oddelení /nižšie náklady firmy/,
  • vyšší kredit firmy u zákazníkov /lepšia pozícia firmy na trhu versus konkurencia/,
  • zlepšili sa administratívne výstupy /ušetrený čas, vyššia produktivita, úspory/,
  • menej chaosu pri spracovávaní interných dokladov /lepšie vzťahy pracovníkov vo firme/,
  • netreba robiť opravné hlásenia voči úradom /neprovokuje úrady/ atď.