Robíte chybné rozhodnutia pri rozrastaní Vašej firmy?

Pred analýzou bolo v sklade 12 skladníkov.

Po analýze využiteľnosti ľudského potenciálu na dané potreby skladu bolo zistené, že bude postačovať 6 skladníkov.

Pri nárazových prácach budú prijatí na 1-2 mesiace, 1-2 brigádnici do skladu.

Čistá úspora nákladov za 6 skladníkov činila 7000,- Eur mesačne.