Pasca osobnosti – ako do nej nespadnúť a zabrániť katastrofe

Je efektívnosť založená na osobnosti kandidáta? Táto otázka mätie mnoho zamestnávateľov, pretože majú tendenciu pliesť si osobnosť a potenciál.

Zamestnávateľ môže byť do nemalej miery ovplyvnený tým, či sa mu osobnosť kandidáta pozdáva alebo nie.

Príliš často môžeme v praxi vidieť situáciu, že prijímacie interview je založené na zručnostiach a schopnostiach a konečné rozhodnutie koho prijať je založené na dojme z osobnosti.

Pozor na syndróm príjemnej osobnosti

Človek môže byť veľmi jednoducho zvedený osobou s príjemným vystupovaním, ktorá dokázala demonštrovať dobré medziľudské zručnosti počas pohovoru. Ale ukázala tiež svoj skutočný potenciál?

Osobnosť versus potenciál?

Silná osobnosť môže vytvoriť podozrenie až nepriazeň. Napriek tomu to však môže byť tiež indikátorom silnej ochoty po výsledkoch a ťahu na bránu. „Milí“ ľudia sú nie vždy tí najefektívnejší…

Momentálna maska kandidáta

Momentálna osobnosť neodzrkadluje budúce rysy a chovanie kandidáta. Zamestnávateľ sa preto pokúša všímať si slabosti a nedokonalosti bez skutočnej znalosti toho, ako tieto indikátory merať.

Najskôr merajte to, čo je najdôležitejšie

Osobnosť je vždy druhoradá potenciálu. Prečítajte si túto vetu ešte raz. Osobnosť je vždy, vždy, vždy až druhoradá po potenciáli. Jediný benefit z odhalenia kandidátovej osobnosti je to, že to do určitej miery reflektuje, či to bude na príťaž alebo na podporu jeho produktivity.

Prvé kritérium výberu je vždy potenciál, nie osobnosť. A tieto dve kritériá sa nie vždy zhodujú.

Odporúčania:

  • na pohovore sa pýtajte otázky, ktoré idú priamo k bodom ohľadom výsledkov,
  • pokúšajte sa odhaliť kandidátovu „dlhodobú“ osobnosť, nie len tú momentálnu, ktorú v tejto chvíli preuzakzuje,
  • pátrajte po minulých úspechoch kandidáta,
  • odmerajte kandidátovu schopnosť odhaliť a riešiť problémy.

Nespadnite do pasce osobnosti. Ak sa vám kandidát počas pohovoru páči, NEZNAMENÁ TO, že dokáže v práci dosahovať očakávané výsledky!

Tu je riešenie:

Vašou prvou a najdôležitejšou prioritou počas pohovoru je odhaliť a získať odpoveď na nasledujúcu otázku: „Bude tento kandidát schopný dosahovať požadované výsledky na svojej pozícii?“

Inými slovami, aký je skutočný potenciál kandidáta na dosahovanie konkrétnych výsledkov v práci a v konkrétnom pracovnom prostredí?

Hodnotiace kritériá ohľadom osobnosti nie sú vždy objektívne a nie vždy odzrkadlujú budúce postoje a osobnosť kandidáta. To čo vidíte dnes sa môže líšiť od toho, ako to budete vidieť zajtra.

Niektoré charakterové alebo osobnostné slabosti nemusia byť systematicky posudzované ako bariéra pri produktivite.

To, že má človek určitú neistotu pred novými ľuďmi ešte neznamená, že nemôže byť špičkový programátor, ktorý dokáže zrelizovať pre firmu miliónové zákazky.

Viem, že môže byť ťažké nenechať sa zviesť milým a skúseným človekom v oblasti medziľudských vzťahov, ale uvedomte si, že je to skutočne vážna pasca.

Vždy je situácia individuálna a post, ktorý chcete obsadiť má svoje špecifické potreby. Programátor bude mať iné požiadavky na osobnosť ako priamy predajca.

Vyhnite sa pasci osobnosti a zamerajte sa len na výsledky. Osobnosť môže byť bonus, ale môže vašu firmu stáť nemalé financie.